Avtale mellom Norbase AS og Optimera AS

Regionslager hos Norbase

Norbase og Optimera har inngått avtale om mottak og lagring av diverse byggevarer for kjeden som har flere Montér-butikker i Troms og Nordre Nordland.

Varene ankommer med båt, og Norbase står for lossing, lagring og opplasting til bil for utkjøring til mottaker.

I første omgang dreier det seg om varer som kan lagres utendørs, men etterhvert skal avtalen utvides til også å omfatte varer i bulk som må lagres innendørs. 

Vi på Norbase takker så mye for tilliten, og ser frem til et langt og godt samarbeid med Optimera Montér.