COVIT-19

Norbase gjennomfører løpende tiltak som i samfunnet forøvrig, for å hindre smitte av Covit-19.

Fra og med i dag av, er alle dører inn til våre bygg permanent låst.

På de dører som har ringeklokke, benyttes denne for å komme i kontakt med vårt personell.

På øvrige dører vil kontaktinfo være oppslått, for å komme i kontakt med personer i bygget.