MS Kvitbjørn anløper MS Kvitbjørn straks i kai Klargjøring til lossing MS Kvitbjønr