Norbase og Schenker

Norbase og Schenker har utvidet samarbeidet ytterligere.

Fra og med 1/7-17 har Norbase avtale med Schenker om å trekke gods fra Narvik og distribuere i ETS og Harstad m/omegn.

Dette betyr opptil 3 biler daglig fra Narvik mot Harstad i regi av Norbase.

Avtalen er med på å befeste Norbase som et logistisk knutepunkt i regionen.