NORBASE SØKER FERIEVIKARER

SOMMEREN 2019

Norbase søker personell ifm ferieavvikling i juni, juli og august.

Følgende oppgaver skal dekkes:

-          Terminalarbeid

-          Utkjøring gods med varebil

-          Lasting/lossing av båt/Hurtigruten

-          Annet forefallende

Kvalifikasjoner som kreves:

-          Førerkort minimum klasse B

-          Truckførerbevis minimum klasse T1-T4

Det er ønskelig med erfaring fra bilkjøring/varebilkjøring, truck-kjøring og lasting/lossing av båt.

Interesserte bes henvende seg til:

Driftsleder Roger Hanssen

Tlf: 907 23 695

Epost: roger.hanssen@norbase.no