BMW til BMV

Norbase AS er majoritetseier i Stangnes Industribygg AS (gamle BMV-bygget) i Stangnesterminalen 18, og har jobbet kontinuerlig med å fylle bygget med leietakere.

Det er nå signert avtale med Sulland Gruppen AS, som etablerer selskapet Sulland Harstad BMW. Dette selskapet skal inn i Stangnes Industribygg, som forhandler med salgsavdeling og verksted for bilmerket BMW. Selskapet leier ca 1000 kvm, og leieavtalen strekker seg over 10 år i første omgang.

Det vil i tiden fremover bli omfattende ombygging og tilpasning av lokalene til denne driften, og totalt vil det investeres nærmere 5 mill kroner i dette. Når lokalene står ferdige klare til bruk, så vil de fremstå som moderne tilpasset kravene til BMW-forhandlere.

Norbase AS og Stangnes Industribygg AS takker for oppdraget og tilliten, og ser frem til et langt og fruktbart samarbeide for begge parter.