Tillkallingsvikar/sommeravløser førerkort kl B og C søkes

Ifm ferieavvikling og sykdom har Norbase behov for tilkallingsvikarer med førerkort klasse B og C.

Lasting/lossing av varer terminal, samt utkjøring til kunder i regionen.

Hovedsaklig arbeidstid dag ukedager.

Gjelder fra og med snarest!

Kortfattet søknad og CV sendes driftsleder Roger Hanssen, roger.hanssen@norbase.no og spørsmål kan rettes til hans tlfnr 907 23 695.