Norbase - et logistisk knutepunkt

Mange års erfaring med sjøtransporter, flyfrakt og biltransport betyr inngående kunnskap til håndtering av gods.

Som et nordnorsk selskap, ser vi med regionale øyne på hvordan våre kunder best skal få dekket sine logistikkbehov på transportmarkedet.

Moderne løsninger kombinert med faglig kompetanse, erfaring og effektiv bruk av logistikkjeder sørger for at varene leveres til avtalt tid og sted.