Havnedrift og terminaltjenester

Hyppige båtanløp gjør oss godt egnet til å løse kompliserte transporter. Våre sjøtransportløsninger gir en rekke kombinasjons-muligheter; palletert gods, industrilast, kjøle- og fryselast, spesialgods, tungløft, containere og rullende materiell (RO-RO).

Lossing på havnen
  • Lasting og lossing
  • Pakking
  • Kort- og langtidslagring
  • Containerutleie
  • Vann og bunkers
  • Spedisjon og agenttjenester

Flere ukentlige anløp av forskjellige fartøy gjør oss godt egnet til å løse kompliserte transporter. Våre sjøtransportløsninger gir en rekke kombinasjons-muligheter; palletert gods, industrilast, kjøle- og fryselast, spesialgods, tungløft, containere og rullende materiell (RO-RO).