Dette er Norbase AS

Norbase på Stangnes er det naturlige knutepunktet for frakt av gods og pakker i Harstad og Hålogaland. Med By-til-By opererer vi budruter, med daglige avganger, innenfor sonene; Harstad, Evenes, Narvik m/øvrige Ofoten, Sortland m/øvrige Vesterålen, Svolvær m/øvrige Lofoten, Finnsnes, Troms Innland, Tromsø og Bodø. Vi frakter også gods nasjonalt og internasjonalt.

Vår kunnskap og brede erfaring har gjort oss til en foretrukken distrubutør for internasjonale aktører som DHL, Jetpak, DSV, ColliCare, DB Schenker, Norlines med flere.

Norbase er også en sentral utleier av eiendom på Stangnes. Hos oss kan du leie funksjonelle lagerfaseliteter og kontorlokaler i et logistisk knutepunkt. Vi utvikler også arealer og bygger nybygg for våre leietakere.

Norbase – du trenger bare oss!

Lær mer om Norbase
Icon - Informasjon

Norbase informerer