Dette er Norbase

Norbase på Stangnes er det naturlige knutepunktet for frakt av gods og pakker i Harstad og Hålogaland. Med By-til-By opererer vi budruter, med to daglige avganger, innenfor sonene; Harstad – Evenes, Narvik – Sortland, Bardu – Finnsnes, Ballangen – Kjøpsvik – Lofoten og øvrige Vesterålen. Vi frakter også gods nasjonalt og internasjonalt med By-til-By. Vår kunnskap og brede erfaring har gjort oss til en foretrukken distrubutør for internasjonale aktører som DHL, Jetpak, Bring, DB Schenker med flere. Norbase er også en sentral utleier av eiendom på Stangnes. Hos oss kan du leie funksjonelle lagerfaseliteter og kontorlokaler i et logistisk knutepunkt. Vi utvikler også arealer og bygger nybygg for våre leietakere. Norbase er forhandler for International™ sine produkter for industri- og skipsmaling. Vår kompetanse sammen med kvalitetsprodukter sikrer deg forutsigbarhet og langsiktige besparelser.

Norbase – Du trenger bare oss!