Korttidsleie

Vi har kontor- og brakkefasiliteter som kan leies for kortere tidsrom f.eks. i forbindelse med tidsbegrensede prosjekter. Videre også areal for lagring av maskiner, utstyr mm.

Ta kontakt hvis dere har behov for korttidsleie.