Vi er klare for fremtiden

Vi er klare for fremtiden

Vi vil søke å utvikle våre forretningsområder og har tro på vekst innenfor alle områder. Norbase har tilgjengelig areal og ser muligheter for eindomsutvikling her. Vi ser også for oss at vi i fremtiden vil være en naturlig logistikk-knutepunkt for hele regionen.

Avtalen med FLO / Forsvaret vil også være med å gi oss en betydelig vekst innenfor areal- / lagerleie samt innefor logistikk. 

Norbase ble etablert som forsyningsbase for feltene LOVESE, og vi vil arbeide aktivt for å være en fremtidig aktør innefor dette feltet.

Kontaktperson

Personale

Tore Bjørnå

Daglig leder