Eiendomsutvikling

Store arealer - store muligheter

Vi har utviklet vårt tjenestespekter for å kunne forestå drift og utleie av eiendom, bygg og anlegg, herunder utearealer, lager og kontorfasiliteter.

Vi har utviklet vårt tjenestespekter for å kunne tilby drift og utleie av eiendom, bygg og anlegg, herunder utearealer, lager og kontorfasiliteter. Vi kan derfor ivareta våre kunders målsettinger om effektiv drift, samtidig som krav til fleksibilitet og service opprettholdes innenfor organisasjonens rammer.

Vi kan derfor ivareta våre kunders målsettinger om effektiv drift, samtidig som krav til fleksibilitet og service opprettholdes innenfor organisasjonens rammer og infrastruktur.

Infrastruktur:

  • Uteareal 50 000 m2
  • Lager / terminal - til sammen 7 600 m2
  • Adm. / kontorlokaler - til sammen 2 100 m2
  • Disponerer totalt 180 m kai-linje og ro/ro rampe.

Kontaktperson

Telefon: 

Mobil: 

E-post: