Våre logistikkløsninger

Norbase - et logistisk knutepunkt

Ikon - lastebil

Bilfrakt og express "By til by" - rask transport langs veien

Mange års erfaring med biltransport betyr inngående kunnskap til håndtering av gods.

Vi har daglige avganger til de fleste steder mellom Bodø og Tromsø. 

Jeg vil vite mer om transport
Ikon - fly

Flyfrakt og express

Vår flyfraktavdeling har kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring, og våre samarbeidspartnere oppfyller Luftfartstilsynet krav.

Jeg vil vite mer om flyfrakt og express
Ikon - beholder

Havnedrift og terminaltjenester

Ukentlige anløp av forskjellige fartøy gjør oss godt egnet til å løse kompliserte transporter. Våre sjøtransportløsninger gir en rekke kombinasjons-muligheter.

Mer om havnedrift og terminaltjenester
Ikon - trillebår

Lagerleie / lagerhotell / utleie containere

Vår lageravdeling har kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring og høy kompetanse innenfor fagfeltet.

Vi skreddersyr i henhold til kundens ønsker.

Mer om lagerleie

Norbase - et logistisk knutepunkt

Mange års erfaring med sjøtransporter, flyfrakt og biltransport betyr inngående kunnskap til håndtering av gods.

Som et nordnorsk selskap, ser vi med regionale øyne på hvordan våre kunder best skal få dekket sine logistikkbehov på transportmarkedet.

Moderne løsninger kombinert med faglig kompetanse, erfaring og effektiv bruk av logistikkjeder sørger for at varene leveres til avtalt tid og sted.