Eiendom

Norbase - langtidsleie, korttidsleie og eiendomsutvikling

Vi har utviklet vårt tjenestespekter til å kunne forestå drift og utleie av eiendom, bygg og anlegg, herunder utearealer, lager, industrilokaler og kontorfasiliteter.

Vi kan derfor ivareta våre kunders målsettinger om effektiv drift, samtidig som krav til fleksibilitet og service opprettholdes innenfor organisasjonens rammer og infrastruktur.

Icon - Eiendomsutvikling

Langtidsleie

Kontorlokaler, lager- og ute-arealer samt containere

Vi har utviklet vårt tjenestespekter for å kunne forestå drift og utleie av eiendom, bygg og anlegg, herunder utearealer, lager og kontorfasiliteter.

Se våre ledige lokaler
Icon - leiekontrakt

Korttidsleie

Lager- og ute-arealer samt containere

Vi har kontor- og brakkefasiliteter som kan leies for kortere tidsrom f.eks. i forbindelse med tidsbegrensede prosjekter. Videre også areal for lagring av maskiner, utstyr mm samt containere stasjonert ved vår terminal eller utkjørt til kunde.

Hvis du har behov for korttidsleie, ta kontakt.

Se våre ledige lokaler
Icon - bygning

Eiendomsutvikling

Store arealer - store muligheter

Vi har utviklet vårt tjenestespekter for å kunne forestå drift og utleie av eiendom, bygg og anlegg, herunder utearealer, lager og kontorfasiliteter.

Les mer om mulighetene ved Norbase

 

  • Et logistisk knutepunkt
    Daglige budruter, innenfor sonene;
    Harstad, Evenes, Narvik m/øvrige Ofoten, Sortland m/øvrige Vesterålen, Svolvær m/øvrige Lofoten, Finnsnes, Troms Innland, Tromsø og Bodø.
  • 50 000 m2 uteareal
  • 7 600 m2 lager/terminal
  • Adm. / kontor bygg - til sammen 2 100 m2 
  • 180 m kai linje (9-12 m dybde) og ro/ro rampe