Norbase i dag

Et logistisk knutepunkt
Med vår fasiliteter på Stangnes kan vi tilby et stort spekter av tjenester  innenfor logistikk og utleie av eiendom

Norbase AS på Stangnes er det naturlige knutepunktet for frakt av gods og pakker i Harstad- og Hålogalands-regionen.

Med vårt produkt «By til By» opererer vi bud-ruter, med daglige avganger, innenfor sonene; Harstad/øvrige Sør-Troms - Narvik/øvrige Ofoten – Sortland/øvrige Vesterålen – Svolvær/øvrige Lofoten, Finnsnes/øvrige Midt-Troms, Tromsø og Bodø.

I tillegg opererer vi ruter med stor bil daglig til Harstad og Narvik samt 2-3 dager pr uke til øvrige steder i regionen.

Vi frakter også gods nasjonalt og internasjonalt gjennom våre samarbeidspartnere som Jetpak, DHL, ColliCare, DSV, Ramberg, PostNord og Bring.

Vårt anlegg

Vi disponerer i dag ca.:

  • 50.000 m² uteareal, opsjon på ytterligere 50.000 og ekstra 100.000 m² ved utfylling i sjø.
  • 7.600 m² (3.000 m² i eget bygg) lager / terminalbygg
  • 2.100 m² (1.000 m² i eget bygg) kontorbygg
  • 180 m kailinje (9-12 m dybde) og ro/ro rampe. 

Eiere

NorSea Group

er en ledende leverandør av basetjenester, logistikk og støttefunksjoner til onshore- og offshoreindustrien. Med 10 strategisk lokaliserte forsyningsbaser langs norskekysten kan NorSea Group tilby en unik fleksibilitet som dekker hele kontinentalsokkelen.
www.norseagroup.com

Nordic Eiendom

er i dag en betydelig nordnorsk aktør innen eiendom. Tilsammen eier og forvalter selskapet i dag over 100.000 m2 eiendom og tomter over hele Nord-Norge.

Satsingsområder: 
Utleie av eiendom, herunder vaktmestertjenester o.l. Kjøp, utvikling og salg av eiendommer. Investering i eiendomsprosjekter og porteføljer.
www.nordiceiendom.no

Harstad Skipsindustri AS

har en 100-årig tradisjon som ledende aktør innen verkstedindustrien i Nord-Norge. Selskapet er morselskap for skipsverftsindustrien i Harstad og disponerer, gjennom datterselskaper, det meste av verkstedområdene i Harstad sentrum og i Samasjøen. Harstad Skipsindustri AS leier også ut bygg og anlegg til andre aktører med virksomhet knyttet til verkstedtjenester, grønn energi samt offshorerettet aktivitet.

Kontaktperson

Personale

Tore Bjørnå

Daglig leder